Inflatie door de jaren heen, een historisch perspectief

Inflatie door de jaren heen
Leestijd: 4 minuten

De inflatie was in maart 2022 ten opzichte van maart 2021 torenhoog namelijk 9.7%. Maar hoe hoog is de huidige inflatie als we dat in historisch perspectief plaatsen? Is dit een uitzondering of hebben we vaker zulke hoge inflatiecijfers gezien? In deze blogpost een overzicht van de inflatie door de jaren heen.

Wat is inflatie ook alweer?

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Door het stijgen van de prijzen van goederen en diensten wordt het geld wat je verdient en je vermogen (o.a. spaarrekening) minder waard. Kortom, door inflatie kun je minder kopen met een euro.

Echter, is een gematigde inflatie gunstig voor de economie omdat:

  • Het consumenten stimuleert om goederen en diensten te kopen waardoor de economie op pijl blijft. Immers 1 euro nu besteden is “waardevoller” dan de koop uitstellen omdat je in de toekomst minder waar krijgt voor je geld
  • Lenen aantrekkelijk is waardoor men meer te besteden heeft. De economische groei wordt gestimuleerd omdat de rente laag is

In Amerika gaat The Federal Reserve System (FED) over het rentebeleid. In Europa is het de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft als doel om de prijsstabiliteit binnen de Europese Unie te waarborgen en streeft daarom naar een inflatie rond 2%.

Een te hoge inflatie is ongunstig voor de economie omdat:

  • Het de interesse van (buitenlandse) investeerders verminderd om te investeren. Dat komt omdat producten duurder worden wat leidt tot een verslechtering van de internationale concurrentiepositie. Men koopt goederen of diensten dan liever in landen waar het goedkoper is
  • Het de besteding verminderd, men stelt uitgaven uit, omdat geld lenen duurder wordt. De economische groei remt af als gevolg van hoge rente

Kortom, de Europese Centrale bank probeert de inflatie op peil te houden maar probeert ook om ervoor te zorgen dat de inflatie niet te hard oploopt. Het is een continue balans.

Inflatie door de jaren heen: Amerika

Om een goed beeld te krijgen van de inflatie door de jaren heen starten we met een overzicht van de inflatie in Amerika. Onderstaande grafiek laat zien dat er sinds ± 1940, 6 periodes zijn geweest waar de inflatie hoger was dan 5 procent.

Inflatie door de jaren heen - Amerika

Zoals je in de grafiek kan zien is de oorzaak van stijgende inflatie vaak onrust als gevolg van (politieke) onenigheid of oorlog. Tijdens een conflict worden er maatregelen getroffen om de tegenpartij onder druk te zetten. Bijvoorbeeld door de grondstofproductie te verminderen.

Dit gebeurde ook tijdens de oliecrisis in de jaren 70. De oliecrisis werd veroorzaakt door een aantal politieke acties van de Arabische olieproducerende landen, gericht tegen het Westen. De Arabische landen verhoogden de olieprijs en verminderden de olieproductie, zodat de prijs van olie explosief steeg. De oliecrisis leidde tot een krapte van het olie aanbod, wat grote invloed had op de economie omdat zoveel sectoren afhankelijk zijn van olie.

Inflatie door de jaren heen: Nederland

Zoals je misschien wel had verwacht volgt de Nederlandse inflatie die van Amerika. Als je onderstaande grafiek met die van Amerika vergelijkt zie je dat ook. De grafieken lopen bijna 1-op-1 gelijk. Vandaar dat het belangrijk is om de Amerikaanse en Europese ontwikkelingen van de FED en ECB goed in de gaten te houden. Want hetgeen door die instanties wordt besloten heeft in grote mate impact op de Nederlandse inflatiecijfers.

Inflatie door de jaren heen - Nederland
Bron: CBS

Wat wordt er aan de hoge inflatie gedaan?

Als we kijken naar de historische inflatiecijfers dan zie je dat het nog een stuk hoger kan dan de 9.7% inflatie in maart 2022. Echter, we hebben sinds de jaren 80 inflatiecijfers van deze hoogte niet meer gezien.

De catalysator van de huidige hoge inflatiecijfers is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De grondstofprijzen zijn door de oorlog enorm hard gestegen. Dat heeft een impact op de economie omdat veel sectoren afhankelijk zijn van bijvoorbeeld olie en gas. Natuurlijk hoopt iedereen dat de oorlog snel voorbij is. Op de eerste plaats vanwege de mensonterende situatie maar ook in verband met de economische impact.

Natuurlijk baart de hoge inflatie verschillende instanties zorgen. Zo heeft de FED heeft al aangekondigd de rente te verhogen om de inflatie te drukken. De ECB is vooralsnog nog wat terughoudender. Het verhogen van de rente zorgt ervoor dat het duurder wordt om geld te lenen. Mensen en bedrijven zullen dan minder geld uitgeven waardoor de vraag naar producten en diensten afneemt. Het gevolg daarvan is dat prijzen minder hard stijgen waardoor de inflatie afneemt.

Goed om te weten, de Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om te compenseren voor de hoge inflatie. Zo krijgen alle huishoudens in 2022 korting op hun energiebelasting en huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen €800 extra korting.

Hoe kan je je beschermen tegen inflatie?

Het is vooral belangrijk dat je je realiseert dat je vermogen minder waard wordt als je niks doet tegen inflatie. Dat komt omdat de inflatie een stuk hoger is dan de spaarrente. Vandaar dat veel mensen opzoek zijn naar alternatieven om hen geld te laten renderen.

Samenvattend zijn er drie manieren om je te beschermen tegen inflatie. Lees er meer over in dit artikel: beschermen tegen inflatie – 3 tips.

  1. Beleggen in vastgoed
  2. Beleggen in edelmetalen
  3. Beleggen in aandelen

Andere artikelen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *