Waar staat REIT voor?

waar staat REIT voor
Leestijd: 4 minuten

REIT staat voor Real Estate Investment Trust (REIT). Een Real Estate Investment Trust is een bedrijf wat inkomsten geneert door de verhuur van onroerend goed. Als je belegt in een REIT beleg je dus indirect in vastgoed. Het voordeel van beleggen in REITs is de laagdrempeligheid. Je kan met een relatief kleine beurs toch investeren in vastgoed.

Inhoud

Waar staat REIT voor en wat is een REIT?

Een REIT is een bedrijf wat inkomsten geneerd door de verhuur van onroerend goed, bijvoorbeeld woningen of kantoren. De beleggers in een REIT zorgen ervoor dat de REIT onroerend goed kan aanschaffen wat vervolgens verhuurd wordt. De beleggers ontvangen dividend wat wordt betaald uit de binnengekomen huurinkomsten.

Een REIT is dus geen vastgoedbedrijf die onroerend goed ontwikkeld om vervolgens door te verkopen. REITs zijn eigenaar van onroerende goed, zoals woningen en kantoorpanden, en verdienen geld door het onroerend goed te verhuren.

wat is een REIT

Aan welke eisen moet een REIT voldoen?

Niet elk bedrijf wat onroerend goed bezit kan zomaar als REIT starten. Er zijn specifieke eisen. Onderstaand worden een aantal van die eisen toegelicht:

  • Ten minste 90% van de inkomsten moeten worden uitgekeerd aan de aandeelhouders
  • Ten minste 75% van de inkomsten van een REIT moet worden verdient door middel van de verhuur of verkoop van onroerend goed
  • Ten minste 75% van het vermogen van een REIT moet worden belegt in onroerend goed
  • Een REIT moet minimaal 100 aandeelhouders hebben
  • Niet meer dan 50% van de aandelen is in handen van 5 beleggers. Dit om te voorkomen dat kapitaalkrachtige beleggers teveel invloed kunnen uitoefenen

Waarom beleggen in REITs en niet in fysiek vastgoed?

Het belangrijkste voordeel van een REIT ten opzichte van beleggen in fysiek vastgoed, is de laagdrempeligheid. Bij beleggen in REITs heb je relatief weinig kapitaal nodig om te starten.

Grofweg zijn er twee manieren om te beleggen in vastgoed:

  1. Fysieke investeren in vastgoed
  2. Door middel van een financieel product beleggen in vastgoed

In de eerste categorie valt de aankoop van een woning, grond of kantoorpand. Zo kan je op verschillende manieren met fysiek vastgoed geld verdienen. Bijvoorbeeld door een vervallen woning op te knappen en door te verkopen. Helaas is deze manier van beleggen in vastgoed voor weinig mensen weggelegd omdat je aanzienlijk wat kapitaal nodig hebt om een fysieke investering in vastgoed te doen.

De tweede categorie, door middel van financiële producten beleggen in vastgoed, is gelukkig laagdrempeliger. Zo kan je door middel van beleggen in een REIT beleggen in bedrijven die onroerend goed verhuren.

Verschillende soorten REITs

Real Estate Investment Trusts (REITs) kunnen zich richten op verschillende categorieën, onderstaand een toelichting.

Residentiële REITs

Bij residentiële REITs ligt de focus op woningen. Binnen deze categorie kan er nog verdere gespecialiseerd worden. Bijvoorbeeld een focus op woningen voor ouderen, studenten of eengezinswoningen.

Retail REITs

Bij retail REITs ligt de focus op retail vastgoed. Bijvoorbeeld winkels, winkelcentra, kantoren of logistieke centra. Retail REITs zijn vaak wat groter qua omvang ten opzichte van residentiële REITs

Gespreide REITs

REITs kunnen natuurlijk ook gespreid zijn. Een deel van het onroerend goed is dan bijvoorbeeld residentieel en een deel zijn winkelcentra of kantoorpanden. Het is altijd goed om je kansen te spreiden, ook met REITs.

Verhandelbaarheid van REITs

Naast de verschillende soorten REITs heb je ook nog een verschil in de verhandelbaarheid, onderstaand een toelichting.

Beursgenoteerde REITs

Dit zijn REITs die vrij te verhandelen zijn via de beurs en dus voor het grote publiek beschikbaar zijn. Het voordeel hiervan is dat deze beursgenoteerde REITs over het algemeen veel liquiditeit hebben. Dit betekent dat je als belegger gemakkelijk deze REITs kan aan- en verkopen.

Beursgenoteerde REITs kan je bijvoorbeeld kopen via DEGIRO. Als je nog niet precies weet in welke REIT je wilt investeren dan kan je via de producten tab bij DEGIRO zoeken op “REIT”. Dan krijg je een hele lijst met opties.

DEGIRO REIT

Niet-beursgenoteerde REITs

Dit zijn REITs die wel beschikbaar zijn voor beleggers maar niet worden verhandeld via de beurs. Deze REITs worden bijvoorbeeld aangeboden door particuliere bedrijven waardoor over het algemeen de betrokkenheid van een belegger bij dit type REIT vaak groter is.

Een nadeel van niet-beursgenoteerde REITs is echter dat de liquiditeit vaak lager is ten opzichte van beursgenoteerde REITs. Kortom, je kan minder makkelijk deze REIT aan- en verkopen.

Private REITs

Deze REITs zijn enkel voor specifieke beleggers beschikbaar. De Raad van Bestuur van de REIT wijst bijvoorbeeld een aantal personen aan die mogen beleggen in de REIT.

Waardoor wordt de waarde van REITs beïnvloed?

De belangrijkste factoren die impact hebben op vastgoed beleggingen, waaronder REITs, zijn inflatie en rente.

In het verleden heeft vastgoed bewezen een goede bescherming te zijn tegen toenemende inflatie. Dat komt omdat de prijzen van vastgoed vaak stijgen als er sprake is van inflatie. Echter, als de inflatie te hard toeneemt en afgeremd moet worden, dan wordt er door de centrale banken vaak besloten om de rente te verhogen.

Een hogere rente heeft een negatieve impact op vastgoed. Want als de rente stijgt wordt lenen duurder waardoor de prijzen van vastgoed dalen. Men kan immers minder lenen door de rentestijgingen en daardoor minder investeren in bijvoorbeeld vastgoed. Dit is een situatie die we nu meemaken (oktober 2022). Momenteel dalen de huizenprijzen hard als gevolg van de toegenomen rente.

Andere artikelen

2 gedachten over “Waar staat REIT voor?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *